ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΕ ΠΩΛΗΤΕΣ

Απαραίτητα Έγγραφα για την Πώληση Ακινήτου

Όταν βρεθεί αγοραστής για το ακίνητο σας και προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του, θα πρέπει να έχετε κάποια επίσημα έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να γίνει η μεταβίβαση του ακινήτου. Αυτά είναι:

 • Φωτοτυπία της ταυτότητας 
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας και Ε9
 • Τίτλο κυριότητος του ακινήτου (Συμβόλαιο ιδιοκτησίας) 
 • Άδεια οικοδομής, Κάτοψη,Τοπογραφικό
 • Βεβαίωση Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών(5σέλιδο)Ν4995/17
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
 • Φορολογική ενημερότητα 
 • Βεβαίωση περί μη οφειλής Τ.Α.Π. από τον Δήμο ή την Κοινότητα που ανήκει το ακίνητο (απαιτείται προσκόμιση Βεβαίωσης Μηχανικού,τελευταιο εξοφλημένο λογαριασμό ΔΕΗ και συμβόλαιο) 
 • Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ τελευταίας 5ετίας
 • Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικό φύλλο
 • Όταν το ακίνητο προέρχεται από γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά, πιστοποιητικό από την αρμόδια ΔΟΥ ότι το ακίνητο δεν οφείλει φόρο 
 • Ασφαλιστική ενημερότητα όταν ο πωλητής ασκεί εμπορική ιδιότητα 
Κύλιση προς τα επάνω