ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Εκτίμηση Ακινήτου

Η εκτίμηση ακινήτων είναι μία υπηρεσία που συνήθως χρησιμοποιούν, τράπεζες, μεγάλες εταιρείες και ιδιώτες για να εκτιμήσουν τα περιουσιακά στοιχεία τους, έχοντας σαν στόχο την πώληση, δανειοδότηση ή και υποθήκη του.

    Διεύθυνση:
    Κατηγορία:
    Στοιχεία Επικοινωνίας

    Κύλιση προς τα επάνω