Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Ηλεκτρονικη Ταυτοτητα Κτιριου

Αν είστε ιδιοκτήτης νέας οικοδομής ή σκοπεύετε να μεταβιβάσετε το παλιό σας ακίνητο, αλλά ακούτε για πρώτη φορά την έννοια «Ταυτότητα Κτιρίου»  τότε σπεύσατε στον μηχανικό σας: Από την 1η Ιουλίου 2021 η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ) γίνεται υποχρεωτική ενώ οι βεβαιώσεις των μηχανικών που πιστοποιούν την ύπαρξη ή μη παραβάσεων έχουν ισχύ, σύμφωνα με νέα τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.

Είτε έχετε ήδη αναθέσει τη διαδικασία στον μηχανικό σας είτε ξεκινάτε τώρα, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το τι ακριβώς τελικά είναι αυτή η λεγόμενη ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται και ποια είναι η διαδικασία που χρειάζεται για να αποκτήσει και το δικό σας κτίριο τον «φάκελό» του.

Τι είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή μιας αυτοτελούς διαιρεμένης ιδιοκτησίας ή ακόμη και ενός αδόμητου οικοπέδου ή γηπέδου, είναι πράγματι, ένας πλήρης φάκελος  ο οποίος περιλαμβάνει την οικοδομική άδεια, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, τα σχέδια κατόψεων, τον πίνακα χιλιοστών, το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων και γενικά, όλες τις πληροφορίες που αφορούν το συγκεκριμένο ακίνητο.

Με άλλα λόγια, η ΗΤΚ είναι ένα «μαύρο κουτί» όπως την έχει χαρακτηρίσει και ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) Γιώργος Στασινός, είναι μία ταυτότητα που θα δώσει τέλος στα προβλήματα που ανακύπτουν κάθε φορά που γίνεται μια φυσική καταστροφή με την αναζήτηση αμέτρητων εγγράφων και αδειών για τυχόν αποζημιώσεις και ανάγκες επισκευών. Επιπλέον, η Πολιτεία θα γνωρίζει επακριβώς την κατάσταση των κτιρίων της χώρας.

Ο θεσμός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου δίνει επομένως λύση στους ιδιοκτήτες και μηχανικούς οι οποίοι για πολλά χρόνια ζητούσαν μία τέτοια ταυτότητα για τα κτίρια καθώς πλέον όλα τα στοιχεία που αφορούν ένα ακίνητο θα είναι οργανωμένα σε έναν φάκελο από τον οποίο θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να αντλήσουν όποιο σχετικό έγγραφο χρειαστούν.

Έτσι, στο πεδίο των ακινήτων εντάσσονται δύο ακόμη νέα έγγραφα (ηλεκτρονικά και έντυπα):

 • Το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας το οποίο περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες με σχέδια και τεχνικά δικαιολογητικά για κάθε ξεχωριστό κτίριο, και
 • Το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας το οποίο περιλαμβάνει τη σύνοψη όλων των στοιχείων που υπάρχουν στο Απόσπασμα ενώ βεβαιώνει την καταχώριση των σχεδίων. Στο Πιστοποιητικό περιλαμβάνονται και οι βεβαιώσεις των μηχανικών για την απουσία ή τακτοποίηση τυχόν αυθαιρεσιών – στοιχείο απαραίτητο για τη μεταβίβαση του ακινήτου.

Ποιες ιδιοκτησίες αφορά ο νέος θεσμός

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι υποχρεωτική για δύο κατηγορίες ακινήτων.

Συγκεκριμένα, η πρώτη κατηγορία αφορά:

 • Κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ ή και ΝΠΔΔ καθώς και κτίρια που στεγάζουν τις υπηρεσίες αυτών
 • Κτίρια συνάθροισης κοινού όπως μουσεία, θέατρα, κινηματογράφοι, συνεδριακά κέντρα, σταθμοί Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κλπ.
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων , συνεργεία και πλυντήρια αυτοκινήτων
 • Τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ.
 • Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Βρεφοκομεία και παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί
 • Νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές και κάθε είδους κτίριο που σχετίζεται με παροχή ιατρικής/νοσοκομειακής περίθαλψης
 • Σωφρονιστικά ιδρύματα

Παράλληλα, στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια και οι αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες, ανεξάρτητα από τη χρήση τους, που πρόκειται να μεταβιβαστούν.

Για την πρώτη κατηγορία, υπάρχει περιθώριο πέντε (5) ετών για την καταχώρηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ενώ για τη δεύτερη, η υποβολή γίνεται κατά τη μεταβίβαση του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και η σχετική δήλωση προσαρτάται στο συμβόλαιο.

Πώς γίνεται η διαδικασία

Η διαδικασία δημιουργίας Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου γίνεται αποκλειστικά από τον μηχανικό, ο οποίος ως πρώτο βήμα εντοπίζει το οικόπεδο στον χάρτη και καταχωρεί όλα τα βασικά στοιχεία του.

Εάν υπάρχει κάθετη ιδιοκτησία μπορεί να γίνει ξεχωριστή καταχώριση για κάθε τμήμα του οικοπέδου/γηπέδου ενώ σε περίπτωση οριζόντιας ιδιοκτησίας επί καθέτου η ξεχωριστή καταχώριση είναι υποχρεωτική.

Εάν δεν έχει γίνει καταχώρηση του προς απόκτηση ταυτότητας οικοπέδου, ο μηχανικός πρέπει να εισάγει στο σύστημα νέα εγγραφή: να το εντοπίσει γεωγραφικά και να συμπληρώσει, μεταξύ άλλων, την περιγραφή του οικοπέδου, εάν είναι εντός ή εκτός σχεδίου πόλης, τον αριθμό των αυτοτελών ιδιοκτησιών κλπ. Αφού καταχωριστεί το οικόπεδο, ακολουθεί η καταχώριση των ιδιοκτησιών με την αντίστοιχη περιγραφή τους.

Εάν το σύνολο του οικοπέδου το οποίο αφορά προγενέστερη καταχώριση, αποτελεί ενιαία αδιαίρετη ιδιοκτησία, καταχωρείται ακριβώς ως μία ιδιοκτησία, ανεξάρτητα από τα κτίσματα που υπάρχουν σε αυτό. Ξεχωριστή καταχώρηση απαιτείται για το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων του οικοπέδου ή γηπέδου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Προκειμένου ένα ακίνητο να αποκτήσει Ηλεκτρονική Ταυτότητα χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Τα στελέχη των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και λοιπών πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών.
 2. Οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων
 3. Τα σχέδια αποτύπωσης, ήτοι κατόψεις, τομές και όψεις καθώς και τη μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ, όπου απαιτείται.
 4. Το Δελτίο Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.), την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή στατικής επάρκειας, εάν θεωρείται απαραίτητη σύμφωνα με τους νόμους περί αυθαιρέτων.
 5. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
 6. Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εάν έχει εκδοθεί
 7. Τον Πίνακα Χιλιοστών, εφόσον η Ταυτότητα Ιδιοκτησίας αφορά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία ή κοινόχρηστους χώρους.
 8. Τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον είναι διαθέσιμη.

 

Από πότε γίνεται υποχρεωτική η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Το νέο πληροφοριακό σύστημα ξεκίνησε πιλοτικά από την 1η Ιανουαρίου και αρχικά ήταν υποχρεωτική από αρχές Φεβρουαρίου. Λόγω όμως της λήξης ισχύος των βεβαιώσεων των μηχανικών για τις αυθαιρεσίες  και εξαιτίας των προβλημάτων της πανδημίας, αρχικά είχε δοθεί παράταση μέχρι τις 31 Μαρτίου ώστε να καταστεί υποχρεωτική από την 1η Απριλίου η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Ωστόσο, έπειτα και από πιέσεις των αρμόδιων φορέων αφού δεν υπήρχε αρκετός χρόνος λόγω των μέτρων κατά του covid-19 δόθηκε νέα παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 για την ισχύ των βεβαιώσεων των μηχανικών που πιστοποιούν την ύπαρξη ή μη πολεοδομικών παρεμβάσεων και έτσι ο θεσμός καθίσταται υποχρεωτικός από 1η Ιανουαρίου 2022.

 

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Αφήστε μια απάντηση

Κύλιση προς τα επάνω